Tổng quan về công việc và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng trong DN

Hạch toán & Khai thuế
484 lượt xem

Kế toán ngân hàng là một trong những vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp, đảm nhận các nghiệp vụ liên quan đến tiền tệ, tín dụng thanh toán, tổng hợp các số liệu về các nghiệp vụ tác động đến tình hình tài chính các ngân hàng bằng thước đo tiền tệ. Vậy công việc và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp anh chị nắm rõ hơn.

1. Kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng (KTNH) là vị trí kế toán đảm nhiệm các công việc về thu thập, ghi chép và xử lý các nghệp vụ về kinh tế, tài chính chính, các hoạt động liên quan đến tiền tệ, tín dụng và ngân hàng của doanh nghiệp dưới hình thức chủ yếu là giá trị để phản ánh, kiểm tra toàn bộ các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đồng thời, kế toán ngân hàng cũng đảm nhận vai trò cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ của doanh nghiệp ở tầm vĩ mô và vi mô.

Kế toán ngân hàng có khả năng thực hiện vai trò của kế toán nói chung, ngoài ra còn tùy thuộc vào đặc điểm của hoạt động ngân hàng, kế toán ngân hàng sẽ có những công việc đặc thù như ghi chép, cung cấp dữ liệu cho việc lên chiến lược kinh doanh và đánh giá, kiểm tra hoạt động của ngân hàng.

kế toán ngân hàng

2. Đặc điểm của kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng có những đặc điểm riêng biệt so với các vị trí kế toán khác trong doanh nghiệp, cụ thể như:

 • Mang tính xã hội cao: KTNH phản ánh được đa phần các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp thông qua các quan hệ tiền tệ, tín dụng, thanh toán. Đặc điểm này liên quan đến mối quan hệ chặt chẽ giữa ngân hàng với các doanh nghiệp và các tổ chức, mang tính xã hội cao
 • Mang tính giao dịch cao: Trong hoạt động của kế toán ngân hàng, các giao dịch về tiền tệ, tín dụng và thanh toán phát sinh thường xuyên và phải tiến hành đồng thời các bút toán khi có nghiệp vụ phát sinh vào sổ kế toán ngay
 • Mang tính chính xác cao: Nguồn vốn của ngân hàng từ một lượng lớn vốn tiền tệ của xã hội được ngân hàng tập trung thường xuyên xảy ra các biến động, trong khi vốn và sự luân chuyển của vốn trong quỹ tiền tệ lại là đối tượng của kế toán ngân hàng. Chính vì vậy, sự chính xác là một trong những yêu cầu quan trọng đối với các kế toán ngân hàng
 • Luân chuyển vốn của nền kinh tế gắn liền với các loại chứng từ kế toán ngân hàng: Các loại chứng từ trong kế toán ngân hàng thường rất đa dạng với nhiều biểu mẫu được xuất phát từ sự phức tạp của các nghiệp vụ ngân hàng. Chính vì vậy kế toán ngân hàng ngoài việc lưu các thông tin của các hoạt động tài chính ngân hàng còn là các giấy tờ xác minh các hoạt động kinh tế, tài chính và liên quan đến việc thu chuyển vốn của nền kinh tế.

3. Những nguyên tắc kế toán cơ bản

 • Cơ sở dồn tích

Các nghiệp vụ kinh tế tài chính sẽ được ghi sổ tại thời điểm phát sinh mà không cần căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc chi.

 • Giá gốc

Giá gốc của tài sản được ghi chép theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền phải trả, đã trả hoặc ghi theo giá hợp lý của tài sản vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

 • Nhất quán

Thực hiện áp dụng các chính sách và phương pháp kế toán ít nhất trong 1 niên độ kế toán.

 • Hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập trên cơ sở giả định là một ngân hàng trong quá trình hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai gần.

 • Thận trọng

Kế toán ngân hàng cần có sự xem xét phán đoán khi lập các ước tính kế toán về các khoản dự phòng (không quá cao hoặc không quá thấp); không đánh giá thấp hơn giá trị các khoản nợ phải trả và chi phí; không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập. Ngoài ra doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh các chi phí đó.

 • Phù hợp

Ghi nhận doanh thu, chi phí phải phù hợp với nhau, các khoản doanh thu sẽ tương đương với một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó

4. Mô tả chi tiết công việc của kế toán ngân hàng

Ngoài những công việc được giao theo chỉ đạo của ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng như kế toán trưởng, KTNH thường thực hiện các công việc như:

 • Kiểm tra tính chính xác, đúng đắn của các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ
 • Thiết lập bản kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng.
 • Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, chính xác của các đề nghị thanh toán và lập lệnh ủy nhiệm chi, chi tiền, công văn mua ngoại tệ và nộp ra ngân hàng
 • Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng và chuyển cho kế toán trưởng hoặc chủ tài khoản ký
 • Nộp hồ sơ cho ngân hàng
 • Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng
 • Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay, sau đó chuyển cho kế toán trưởng hoặc chủ tài khoản ký
 • Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ, trả nợ vay ngân hàng
 • Chuẩn bị mở hồ sơ L/C và theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC
 • Nhận chứng từ từ các ngân hàng, sắp xếp theo nội dung hợp lý
 • Kiểm tra chứng từ báo vay, báo trả vay, báo nợ, báo có của các ngân hàng và định khoản các chứng từ tiền gửi, ký quỹ, ký cược, tiền vay của ngân hàng
 • In bảng kê, ký người lập bảng kê và chuyển cho người kiểm soát, sau khi hồ sơ được kiểm tra thì đóng file lưu trữ
 • Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng
 • Thực hiện in phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ
 • Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem xét mức tăng giảm của các khoản tiền gửi ngân hàng và báo cáo cho kế toán trưởng kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
 • Thực hiện nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của doanh nghiệp
 • Hỗ trợ giải đáp các khúc mắc từ phía Ngân hàng và theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu

công việc kế toán NH

| Đọc thêm: Kế toán quản trị là gì? Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

5. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng

Khi thực hiện các công việc kể trên, KTNH cần đảm bảo các nhiệm vụ sau:

 • Thực hiện tiếp nhận và phản ánh chính xác, đầy đủ các thông tin về các nghiệp vụ phát sinh trong ngân hàng kịp thời và đúng chuẩn mực các dịch vụ ngân hàng, bảo vệ tài khoản ngân hàng cũng như tài sản của toàn xã hội gửi tại ngân hàng được an toàn.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các số liệu kế toán để giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt các thông tin kịp thời, hiệu quả
 • Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn từ các khoản thu tài chính, quá trình sử dụng tài sản của ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở mỗi đơn vị ngân hàng cũng như toàn hệ thống
 • Tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và kế toán tài chính nói riêng ở các đơn vị cũng như toàn hệ thống

Trên đây là những công việc và nhiệm vụ mà kế toán NH cần đảm nhiệm để đáp ứng tốt vai trò của mình trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả mà không gặp bất cứ những khó khăn hay sai sót trong các giao dịch với ngân hàng, đối tác.

Các nghiệp vụ về kế toán ngân hàng đòi hỏi doanh nghiệp cần có kế toán chuyên biệt cho lĩnh vực này. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng, xây dựng đội ngũ kế toán cũng như chi phí trả lương, văn phòng thực sự là một trở ngại không hề nhỏ. Chính vì vậy, sử dụng dịch vụ kế toán tại các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ giúp doanh nghiệp quản lý, kiểm soát các hoạt động với ngân hàng một cách dễ dàng, thuận lợi.

Thấu hiểu nhu cầu của DN trong việc tìm kiếm dịch vụ kế toán phù hợp với nhu cầu, chi phí của doanh nghiệp, MISA (Đơn vị 25 năm kinh nghiệm chuyên phát triển phần mềm trong lĩnh vực TC- kế toán, kê khai Thuế,… cho hơn 250.000 DN và hàng triệu cá nhân) ra mắt Nền tảng kế toán dịch vụ ASP.MISA.VN là cầu nối trao đổi thông tin, nghiệp vụ, công việc chuyên môn giữa Kế toán dịch vụ và DN trên khắp cả nước.

Để tìm hiểu thêm hàng trăm đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín và chất lượng, tự do lựa chọn đơn vị phù hợp với những tiêu chí đặt ra của doanh nghiệp thông qua nền tảng kết nối dịch vụ MISA ASP hoàn toàn miễn phí, doanh nghiệp nhấn tìm kiếm TẠI ĐÂY

Bài viết chọn lọc

Xem nhiều nhất

Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Tham gia MISA ASP ngay để cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn khách hàng tiềm năng.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ
MISA ASP

MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh với các Tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ MISA ASP
Họ và tên *
Số điện thoại *
Email
Bạn là ai ?
Nội dung cần tư vấn
Bằng cách nhấn vào nút Nhận tư vấn miễn phí, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA
call zalo mess