Thành phẩm là gì? Nguyên tắc kế toán và cách xác định giá gốc của thành phẩm

Hạch toán & Khai thuế
3406 lượt xem

Thành phẩm là gì là điều mà các doanh nghiệp hết mực quan tâm, hiểu đơn giản đây là sản phẩm kết thúc quá trình chế biến do doanh nghiệp tự sản xuất hay thuê ngoài. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần năm rõ nguyên tắc kế toán của thành phẩm để xử lí phù hợp.

1. Thành phẩm là gì, nguyên tắc kế toán của thành phẩm

  • Thành phẩm là gì?

Căn cứ vào Điều 28 Thông tư 200/2014/TT-BTC tThành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do thuê ngoài hoặc các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp gia công xong đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho. Thành phẩm do các bộ phận sản xuất phụ và bộ phận sản xuất chính sau khi sản xuất ra phải được đánh giá theo giá gốc bao gồm: Vật liệu trực tiếp, chi phí nguyên liệu, chi phí sản xuất chung, chi phí nhân công trực tiếp và những chi phí khác có liên quan tới việc sản xuất sản phẩm. (Điều 28 Thông tư 200)

  • Nguyên tắc kế toán của thành phẩm

Giá gốc thành phẩm không được tính các chi phí sau:

  • Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí kinh doanh sản xuất phát sinh trên mức bình thường.
  • Chi phí bán hàng.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp.
  • Chi phí bảo quản hàng tồn kho trừ các chi phí bảo quản hàng tồn kho cần cho quá trình sản xuất tiếp theo hay chi phí bảo quản quy định của Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho

Có 3 phương pháp tính giá trị thành phẩm tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền, Phương pháp giá thực tế đích danh, Phương pháp Nhập trước – Xuất trước.

Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến được đánh giá theo giá thành thực tế gia công chế biến gồm: Chi phí thuê gia công, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí khác liên quan tới quá trình gia công.

Doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên nếu kế toán chi tiết xuất nhập kho thành phẩm hàng ngày thì sẽ được ghi sổ theo giá hạch toán. Đến cuối tháng, kế toán cần xác định rõ giá thành phẩm nhập kho thực tế cũng như hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán của thành phẩm và giá thành thực tế để làm cơ sở xác minh giá thành thực tế của thành phẩm xuất nhập kho trong kỳ.

Kế toán chi tiết thành phẩm phải thực hiện theo loại, kho, nhóm, thứ thành phẩm.

2. Phân biệt thành phẩm và sản phẩm

Chỉ tiêu so sánh Thành phẩm Sản phẩm
Giới hạn Thành phẩm là kết quả cuối cùng của quy trình sản xuất.  Sản phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất hay quá trình cung cấp dịch vụ.
Phạm vi Thành phẩm xác định phạm vi ở giai đoạn cuối cùng của 1 quy trình trong 1 giai đoạn sản xuất. Phạm vi của sản phẩm bao gồm cả thành phẩm và nửa thành phẩm.

 

3. Phương pháp xác định giá gốc của thành phẩm

3.1. Giá gốc thành phẩm nhập kho

Thành phẩm thuê ngoài chế biến = Chi phí chế biến + Các chi phí liên quan trực tiếp đến công việc chế biến

3.2. Giá gốc thành phẩm xuất kho

Giá gốc thành phẩm xuất kho = Số lượng thành phẩm xuất kho x Đơn giá bình quân gia quyền

Kế toán xác định đơn giá bình quân gia quyền như sau:

Đơn giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ =  Giá gốc thành phẩm bị tồn đầu kỳ + Giá gốc thành phẩm nhập trong kỳ

Hoặc:

Đơn giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ =  Số thành phẩm bị tồn đầu kỳ + Số thành phẩm nhập trong kỳ

MISA ASP là nền tảng kết nối giữa kế toán dịch vụ và doanh nghiệp. Thông qua nền tảng, anh chị kế toán có thể gia tăng khách hàng, nâng cao mức thu nhập. Đồng thời, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ tìm được nhân viên kế toán chuyên nghiệp với chi phí phù hợp.

Bài viết chọn lọc

Xem nhiều nhất

Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Tham gia MISA ASP ngay để cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn khách hàng tiềm năng.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ
MISA ASP

MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh với các Tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ MISA ASP
Họ và tên *
Số điện thoại *
Email
Bạn là ai ?
Nơi làm việc của bạn? *
Nội dung cần tư vấn
Bằng cách nhấn vào nút Nhận tư vấn miễn phí, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA
call zalo mess