5 Điểm cần lưu ý về chế độ kế toán DN siêu nhỏ theo thông tư 132/2018/TT-BTC

Tổ chức bộ máy, quy trình TCKT
469 lượt xem

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp kế toán tại các đơn vị này đơn giản hơn trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ và báo cáo tài chính.

Dưới đây là 5 điểm cần lưu ý theo thông tư 132/2018/TT-BTC.
>> Những điều cần biết ngay về dịch vụ kế toán dành cho Doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ được lựa chọn chế độ kế toán áp dụng

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư này
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư 132/2018/TT-BTC
 • Áp dụng thông tư 133/2016/TT-BTC cho DN vừa và nhỏ

2. Về báo cáo tài chính

a/ Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp thu nhập tính thuế hàng năm phải lập BCTC và phụ biểu BCTC theo danh mục như sau:
 • Báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo tính hình tài chính (mẫu B01-DNSN) và Báo cáo kết qua hoạt động kinh doanh (mẫu B02-DNSN)
 • Phụ biểu báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối tài khoản (mẫu F01-DNSN) và Báo cáo tình hình thự hiện nghĩa vụ với NSNN (mẫu F02-DNSN)
b/ Đối với DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập BCTC để nộp cơ quan thuế nhưng phải tuân thủ thời gian lập và nộp các báo cáo thuế khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. DN siêu nhỏ không bắt buộc phải lập kế toán trưởng

Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư 132/2018/TT-BTC.

4. Về tài khoản kế toán và chuyển số dư trên sổ kế toán

Thông tư 132

a/ Hệ thống tài khoản theo Thông tư 132/2018/TT-BTC “tối giản” hơn so với các hệ thống tài khoản của các Chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên Thông tư 132/2018/TT-BTC cũng xuất hiện nhiều tài khoản mới như tài khoản 3311 “Phải trả người lao động”, tài khoản 911 “Doanh thu và thu nhập”,…

b/ Đối với các DN siêu nhỏ đang áp dụng Thông tư số 133/2016/TT-BTC nếu chuyển sang áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư 132/2018/TT-BTC thực hiện chuyển số dư các tài khoản kế toán như sau:
 • Số dư TK112 – Tiền gửi ngân hàng và số dư TK 281 – Tiền gửi có kỳ hạn được chuyển sang TK111 – Tiền;
 • Số dư các TK1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ, TK1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ được chuyển sang TK1313 – Thuế GTGT được khấu trừ;
 • Số dư các TK136 – Phải thu nội bộ, TK138 – Phải thu khác, TK141 – Tạm ứng được chuyển sang TK 1318 – Các khoản nợ phải thu khác;
 • Số dư các TK152 – Nguyên vật liệu, TK 153 – Công cụ, dụng cụ được chuyển sang TK1521 – Nguyên vật liệu, dụng cụ;
 • Số dư TK154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang được chuyển sang TK1524 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
 • Số dư các TK155 – Thành phẩm, TK156 – Hàng hóa và TK157- Hàng gửi đi bán được chuyển sang TK1526- Thành phẩm, hàng hóa trong đó có chi tiết theo yêu cầu quản lý;
 • Số dư Nợ TK211 – Tài sản cố định sau khi trừ số dư Có TK214 – Hao mòn tài sản cố định được chuyển sang dư NợTK 211 – Tài sản cố định;
 • Số dư TK334 – Phải trả người lao động được chuyển sang TK3311- Phải trả người lao động
 • Số dư các TK3382 – Kinh phí công đoàn, TK3383 – Bảo hiểm xã hội, TK3384 – Bảo hiểm y tế, TK3385 – Bảo hiểm thất nghiệp được chuyển sang TK3312- Các khoản trích theo lương;
 • Số dư các TK331 – Phải trả người bán, TK335 – Chi phí phải trả, TK336 – Phải trả nội bộ, TK3381 – Phải trả, phải nộp khác, TK3386 – Nhận ký quỹ, ký cược, TK3387- Doanh thu chưa thực hiện, TK3388 – Phải trả, phải nộp khác, TK3411 – Các khoản đi vay và TK3412 – Nợ thuê tài chính được chuyển sang TK3318 – Các khoản nợ phải trả khác;
 • Số dư các TK33311 – Thuế GTGT đầu ra, TK33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu được chuyển sang TK33131- Thuế GTGT phải nộp;
 • Số dư các TK3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt, TK3333 – Thuế xuất, nhập khẩu, TK3335- Thuế thu nhập cá nhân, TK3336 – Thuế tài nguyên, TK3337 – Thuế nhà đất, tiền thuê đất, TK33381 – Thuế bảo vệ môi trường, TK33382 – Các loại thuế khác, TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác được chuyển sang TK33138 – Thuế khác, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp nhà nước;
 • Số dư TK4211- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, TK 212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay được chuyển sang TK4118- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

5. Hiệu lực thi hành

Thông tư 132/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, được áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019

Doanh nghiệp có thể xem ngay Thông tư 132/2018/TT-BTC Tại đây

Nền tảng kế toán dịch vụ ASP

Nền tảng kế toán dịch vụ ASP.MISA.VN giúp kết nối Doanh nghiệp với các cá nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc. ASP.MISA.VN cung cấp các công cụ làm việc hữu ích giúp Kế toán dịch vụ nâng cao năng suất làm việc. Đồng thời, giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt các số liệu về tình hình tài chính kế toán mọi lúc mọi nơi.

Trên nền tảng, Doanh nghiệp dễ dàng kết nối với đội ngũ dịch vụ kế toán có trình độ chuyên môn cao, tiếp cận nhiều trường hợp, nắm bắt luật thuế nhanh chóng nên có thể giải quyết mọi vấn đề phát sinh một cách thuận lợi và chuyên nghiệp. Dịch vụ kế toán chịu trách nhiệm về việc sai sót liên quan đến công việc đảm nhận như hóa đơn, chứng từ,… và các nghiệp vụ phát sinh khác.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm lâu năm, dịch vụ kế toán có khả năng xử lý các nghiệp vụ khó nhanh hơn, đây là điều mà không phải nhân viên kế toán riêng của DN có thể đáp ứng. Mời Doanh nghiệp trải nghiệm ngay nền tảng kết nối kế toán dịch vụ ASP tại website: https://asp.misa.vn/

Bài viết chọn lọc

Xem nhiều nhất

Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Tham gia MISA ASP ngay để cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn khách hàng tiềm năng.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ
MISA ASP

MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh với các Tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ MISA ASP
Họ và tên *
Số điện thoại *
Email
Bạn là ai ?
Nơi làm việc của bạn? *
Nội dung cần tư vấn
Bằng cách nhấn vào nút Nhận tư vấn miễn phí, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA
call zalo mess