ACCOUNTING SERVICE PLATFORM
Nền tảng kế toán dịch vụ
MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh với tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Hợp tác với các Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán, thuế
Tìm kiếm Kế toán dịch vụ phù hợp
Trao đổi công việc dễ dàng, nhanh chóng
Công cụ quản lý chuyên nghiệp cho Kế toán dịch vụ
Đánh giá
công tâm, hai chiều
Tham gia MISA ASP ngay để cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn khách hàng tiềm năng.