ACCOUNTING SERVICE PLATFORM
Nền tảng
kế toán dịch vụ ASP
ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối Doanh nghiệp với các cá nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc. ASP cung cấp các công cụ làm việc hữu ích giúp Kế toán dịch vụ nâng cao năng suất làm việc. Đồng thời, giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt các số liệu về tình hình tài chính kế toán mọi lúc mọi nơi.
Hợp tác với các cá nhân, tổ chức
cung ứng dịch vụ kế toán
Giúp Doanh nghiệp tìm kiếm
Kế toán dịch vụ phù hợp
Tạo môi trường trao đổi công việc
dễ dàng, nhanh chóng
Cung cấp các công cụ quản lý chuyên nghiệp cho Kế toán dịch vụ
Đánh giá
công tâm, hai chiều