Chứng chỉ kế toán trưởng và những vấn đề kế toán cần nắm rõ

Hạch toán & Khai thuế
336 lượt xem

Đối với những người làm kế toán, vị trí kế toán trưởng luôn là mục tiêu phấn đấu hướng đến. Tuy nhiên để trở thành kế toán trưởng, anh/chị cần nâng cao kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và phải đáp ứng yêu cầu có chứng chỉ kế toán trưởng.

Chứng chỉ kế toán trưởng chứng nhận anh/chị đã vượt qua bài thi cấp chứng chỉ của một lớp học bồi dưỡng kế toán trưởng. Khóa học này sẽ mang đến cho học viên kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về các lĩnh vực như kiểm toán, kế toán, tài chính…

Kế toán trưởng là vị trí đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức cao.

1. Điều kiện học chứng chỉ kế toán trưởng

Không phải ai cũng có thể học chứng chỉ kế toán trưởng. Để tham gia học và được nhận chứng chỉ này, anh/chị cần đáp ứng một số điều kiện sau:

 • Trình độ nghiệp vụ, chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài chính từ trung cấp trở lên
 • Thời gian công tác thực tế về tài chính, kiểm toán, kế toán tối thiểu 2 năm từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.
 • Thời gian công tác thực tế tối thiểu 3 năm từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính.
 • Học viên phải trải qua 2 lần bài làm kiểu tra là giữa và cuối khoái. Học viên sẽ được cấp chứng chỉ nếu đạt yêu cầu 5/10 điểm trở lên. Nếu học phần không đạt yêu cầu, học viên có quyền thi lại một lần bài thi hết học phần.
 • Học  viên sẽ được cấp chứng chỉ do bộ tài chính ban hành nếu đạt yêu cầu trong bài thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng.
 • Chính vì vậy, một lưu ý khi lựa chọn nơi học kế toán trưởng đó là xem xét liệu chứng chỉ đó có phải do Bộ tài chính cấp hay không.

2. Loại chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Có 2 chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng được quy định tại Điều 10 Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/211 của Bộ Tài chính hướng:

 • Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng do đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức có dùng kinh phí ngân sách nhà nước và tổ chức, đơn vị sự nghiệp không dùng ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị lực lượng vũ trang hay đơn vị thu chi ngân sách.
 • Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thậm chí là cả hợp tác xã.

3. Thời hạn của chứng chỉ kế toán trưởng

Khoản 4, Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định kế toán trưởng có thời hạn trong bao lâu:

Kể từ ngày cấp bổ nhiệm kế toán trưởng, chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng trong 5 năm. Học viên muốn cung cấp lại chứng chỉ sau khi quá thời hạn 5 năm phải học lại khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.

Những người đủ điều kiện và có chứng chỉ kế toán trưởng để làm kế toán trưởng lần 1 thì chứng chỉ đó vẫn có giá trị sử dụng để bổ nhiệm kế toán trưởng lần thứ 2 trở đi. Tuy nhiên, thời gian giữa 2 lần không làm kế toán trưởng lớn hơn 5 năm.

dịch vụ kế toán trưởng
Để được học lên kế toán trưởng cần đáp ứng nhiều điều kiện.

4. Một số lớp chứng chỉ kế toán trưởng uy tín

4.1. Chứng chỉ kế toán trưởng Học viện tài chính

* Trình độ chuyên môn

 • Trình độ nghiệp vụ, chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài chính từ trung cấp trở lên.
 • Với những người có trình độ đại học, đã qua công tác thực tế về tài chính, kiểm toán, kế toán 2 năm, với trình độ trung cấp hoặc cao đẳng cần có thời gian công tác thực tế là 3 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp.

* Nội dung chương trình học

Phần kiến thức chung:

 • Chuyên đề 1: Pháp luật về Thuế
 • Chuyên đề 2: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp( Pháp luật trong kinh doanh)
 • Chuyên đề 3: Quản lý tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên đề 4: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với NH và tổ chức tài chính.
 • Chuyên đề 5: Thẩm định và quản lý dự án đầu tư
 • Thi kết thúc phần kiến thức chung : 04 tiết

Phần kiến thức nghiệp vụ kế toán trưởng

 • Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán
 • Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN
 • Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp ( kể cả kế toán đặc thù )
 • Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
 • Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

* Hồ sơ học viên cần chuẩn bị khi đăng ký

 • 4 ảnh màu 3×4 được chụp không quá thời hạn 6 tháng. Phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin học tên, ngày sinh.
 • 1 bản phô tô công chứng các giấy tờ: Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp hoặc đại học
 • 1 bản phô tô bảng điểm học tập
 • 1 bản phô tô chứng minh thư nhân dân
 • 2 đơn đăng ký học có dấu xác nhận của cơ quan

* Cách thức liên hệ

Số điện thoại: Ms. Hường 0974.838.680

Địa chỉ: VPTS, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

mau-chung-chi-boi-duong-ke-toan-truong
Mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

4.2. Viện đào tạo và hợp tác giáo dục

* Nội dung đào tạo

Lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp

 • Chuyên đề 1: Vấn đề pháp luật liên quan tới doanh nghiệp
 • Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp.
 • Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế.
 • Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư.
 • Chuyên đề 5: Thanh toán, quan hệ tín dụng và bảo lãnh giữa doanh nghiệp Tổ chức tài chính và ngân hàng.
 • Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán
 • Chuyên đề 7: Thanh toán, quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng, tổ chức tài chính với doanh nghiệp
 • Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp.
 • Chuyên đề 10: Báo cáo, phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Lớp Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

 • Chuyên đề 1: Pháp luật kinh tế cho đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
 • Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, quyết toán thu, cấp phát, chi ngân sách nhà nước
 • Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước.
 • Chuyên đề 4: Tài chính đơn vị có sử dụng và không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
 • Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, nhiệm vụ, vai trò kế toán trưởng
 • Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.
 • Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
 • Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
 • Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

* Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Giấy xác nhận thời gian công tác kế toán
 • Một chứng minh nhân dân bản sao công chứng
 • Một bằng tốt nghiệp đại học bản sao công chứng
 • 2 ảnh 3×4, sau mặt ảnh ghi rõ thông tin tên, ngày sinh, nơi sinh

* Thông tin liên hệ

SĐT: 0976.380.555 – 0975.385.888

Văn phòng Hà Nội: Số 451 Vũ Tông Phan, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Văn phòng TP.HCM: Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM

Email: daotao@tiec.edu.vn – tuyensinhvdt@gmail.com

Như vậy, qua bài viết trên, anh/chị kế toán đã phần nào nắm được thông tin làm thế nào để có được chứng chỉ kế toán trưởng. Kế toán trưởng là vị trí mang lại thu nhập lớn nhưng cùng với đó là yêu cầu lớn về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. 

Ngoài ra, với kỹ năng, kinh nghiệm của mình, kế toán trưởng còn có thể nhận làm thêm cho nhiều doanh nghiệp khác nhằm tăng thu nhập. Để tìm thêm khách hàng, gia tăng thu nhập, kế toán trưởng có thể truy cập vào MISA ASP – nền tảng kết nối doanh nghiệp với kế toán dịch vụ và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông qua nền tảng, kế toán không chỉ tìm thêm được nhiều khách hàng mà còn được cung cấp công cụ làm việc, trao đổi nhanh chóng, thuận tiện hơn trong quá trình làm việc…

Hãy truy cập ngay để trải nghiệm nền tảng MISA ASP.

Bài viết chọn lọc

Xem nhiều nhất

Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Tham gia MISA ASP ngay để cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn khách hàng tiềm năng.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ
MISA ASP

MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh với các Tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ MISA ASP
Họ và tên *
Số điện thoại *
Email
Bạn là ai ?
Nội dung cần tư vấn
Bằng cách nhấn vào nút Nhận tư vấn miễn phí, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA
call zalo mess