Vai trò và vị trí của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Hạch toán & Khai thuế
6180 lượt xem

Kế toán trưởng là một trong những chức vụ có trình độ chuyên môn cao và có vai trò lớn trong doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả tình hình tài chính – kế toán của đơn vị. Vậy vai trò và vị trí của kế toán trưởng trong doanh nghiệp như thế nào, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi trên.

1. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng (Chief Accountant) là người được được Bộ tài chính cấp phép trở thành kế toán trưởng. và được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán (có thể là trưởng bộ phận hoặc trưởng nhóm tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp) của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị…Kế toán trưởng chịu trách nhiệm phụ trách, chỉ đạo cũng như tham mưu cho ban lãnh đạo doanh nghiệp về các chiến lược tài chính. Trong các doanh nghiệp lớn, kế toán trưởng sẽ giám sát các nhóm chuyên gia tài chính và làm việc dưới quyền giám đốc tài chính (CFO)

2. Vai trò của kế toán trưởng

 • Thực hiện những công việc liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ chuyên môn kế toán theo đúng với quy định của pháp luật
 • Phân tích và đánh giá tài chính các dự án, công trình trước khi trình ban lãnh đạo công ty
 • Đảm bảo nguồn vốn đối với các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn của công ty
 • Tham mưu cho Ban giám đốc, Tổng giám đốc về chế độ kế toán cũng như những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong các hoạt động kinh doanh
 • Nắm được sự vận động của nguồn vốn kinh doanh dưới các hình thức để tham mưu cho ban lãnh đạo các vấn đề liên quan
 • Xây dựng hệ thống mạng lưới các thông tin về quản lý một cách hữu hiệu, thiết lập hệ thống Quản lý chất lượng, quản lý sản xuất cùng các hệ thống quản lý khác
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để tạo nên mạng lưới thông tin giúp doanh nghiệp quản lý một cách hữu hiệu hơn
 • Tham mưu cho Tổng giám đốc công ty về các công tác Tài chính Kế toán
 • Thực hiện các chức năng khi được Giám đốc tài chính, Ban giám đốc, Tổng giám đốc giao phó

vai trò kế toán trưởng

3. Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp hiện nay

3.1. Nhiệm vụ điều hành

 • Kế toán trưởng là người lãnh đạo bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm trước công ty về các hoạt động của phòng
 • Tổ chức quản lý, điều hành và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm do ban lãnh đạo công ty giao phó
 • Chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính – kế toán của doanh nghiệp. Kế toán trưởng phải nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó kịp thời tham mưu cho ban giám đốc đưa ra các quyết định điều hành và kế hoạch tài chính chính xác, hiệu quả
 • Xây dựng bộ máy nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp theo từng giai đoạn khác nhau
 • Kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của phòng để kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong công việc, đảm bảo các thành viên trong phòng thực hiện công việc theo đúng năng lực của bản thân
 • Chịu trách nhiệm chủ trì các cuộc họp đột xuất, định kỳ để thảo luận và đưa ra phương án giải quyết đối với công việc liên quan đến kế toán – tài chính của doanh nghiệp.
 • Báo cáo thường xuyên với Ban giám đốc về tình hình hoạt động của phòng, tiếp nhận, phổ biến các chính sách, quy định mới của công ty xuống đội ngũ nhân viên

3.2. Nhiệm vụ chuyên môn

 Đối với công tác kế toán:

 • Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức kế toán, thông kê phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của từng giai đoạn để phù hợp với những chính sách và chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp
 • Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán và bộ máy kế toán thống kê theo các biểu mẫu đã được thống nhất để đảm bảo việc tính toán, thống kê các số liệu chính xác, trung thực, kịp thời toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp
 • Tổ chức chỉ đạo kiểm kê và đánh giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa, tiền mặt, thành phẩm để từ đó có kịp thời đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những trường hợp thực hiện sai nguyên tắc hoặc làm mất mát, hư hỏng và kịp thời đưa ra biện pháp xử lý phù hợp
 • Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp
 • Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Từ các số liệu đã tổng hợp và thống kê, kế toán trưởng sẽ đưa ra các giải pháp sử dụng vốn hiệu quả, giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh do các quy định tài chính không phù hợp
 • Lập kế hoạch và kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí của doanh nghiệp, đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí hợp lý dựa trên các kết quả đã phân tích và đánh giá

Đối với công tác tài chính:

 • Trực tiếp tổ chức, giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn, vốn các dự án đầu tư quan trọng được chi cho các kế hoạch phát triển kinh doanh, sản xuất và Marketing
 • Trực tiếp giám sát, theo dõi các nguồn vốn được tài trợ, các khoản mục tiền mặt của công ty, các tổ chức tín dụng và quan hệ với khách hàng để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ đối với các chủ đầu tư
 • Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin và hệ thống các biểu đồ, xác định phương pháp và chỉ tiêu để phân tích và đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp
 • Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
 • Phân tích các khoản mục chi phí và đề xuất biện pháp cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí hiệu quả
 • Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện các kế hoạch tài chính đã xây dựng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo doanh nghiệp phân công

Để công việc của kế toán trưởng nhẹ nhàng tiết kiệm cả về thời gian lẫn công sức, phần mềm kế toán là một trong những sự lựa chọn hàng đầu dành cho doanh nghiệp. Các vấn đề về vốn, thuế, tình hình tài chính… sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng, chính xác. Chỉ cần một chiếc điện thoại, kế toán trưởng cũng có thể nắm mọi vấn đề của doanh nghiệp bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào.

Kính mời Quý Doanh nghiệp, Anh/Chị kế toán đăng ký trải nghiệm miễn phí 15 ngày bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS.

4. Vị trí và quyền hạn của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

4.1. Quyền hạn của kế toán trưởng

 • Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn và nghiệp vụ kế toán
 • Trực tiếp chỉ đạo và phân công cho các kế toán viên của công ty thực hiện các nghiệp vụ
 • Có quyền yêu cầu các bộ phận trong công ty cung cấp các tài liệu, số liệu phục vụ cho công việc kế toán và quá trình kiểm tra của kế toán trưởng
 • Các báo cáo kế toán, hợp đồng kinh tế, dịch vụ tín dụng và các tài liệu liên quan đến thu chi tiền mặt, trả tiền lương thưởng…đều phải có chữ ký của kế toán trưởng thì các báo cáo, hợp đồng đó mới có giá trị pháp lý
 • Kế toán trưởng không được phép lập, ký và duyệt các báo cáo, hóa đơn chứng từ khi không có ý kiến của Giám đốc hoặc không phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước

4.2. Trách nhiệm của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có trách nhiệm thực hiện các công việc kế toán và tổ chức quản lý bộ phận kế toán theo các quy định của pháp luật. Ngoài ra kế toán trưởng còn là người lập các báo cáo về hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng đủ chi phí để xây dựng một bộ phận kế toán hoàn thiện. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập với những khó khăn về nguồn lực và chi phí để thuê nhân viên kế toán thực hiện các công tác ghi chép, hạch toán, lập báo cáo thuế, BCTC…thì việc lựa chọn dịch vụ kế toán là một giải pháp tối ưu để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phím, yên tâm sản xuất và kinh doanh.

Thấu hiểu nhu cầu của DN trong việc tìm kiếm DVKT phù hợp với nhu cầu, chi phí DN, MISA (Đơn vị 25 năm kinh nghiệm chuyên phát triển phần mềm trong lĩnh vực TC- kế toán, kê khai Thuế,… cho hơn 250.000 DN và hàng triệu cá nhân) ra mắt Nền tảng kế toán dịch vụ ASP.MISA.VN là cầu nối trao đổi thông tin, nghiệp vụ, công việc chuyên môn giữa Kế toán dịch vụ và DN trên khắp cả nước.

nền tảng kế toán dịch vụ ASP

Để tìm hiểu thêm hàng trăm đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín và chất lượng, tự do lựa chọn đơn vị phù hợp với những tiêu chí đặt ra của doanh nghiệp thông qua nền tảng kết nối dịch vụ MISA ASP hoàn toàn miễn phí, doanh nghiệp nhấn tìm kiếm TẠI ĐÂY

| Đọc thêm:

 

Bài viết chọn lọc

Xem nhiều nhất

Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Tham gia MISA ASP ngay để cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn khách hàng tiềm năng.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ
MISA ASP

MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh với các Tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ MISA ASP
Họ và tên *
Số điện thoại *
Email
Bạn là ai ?
Nội dung cần tư vấn
Bằng cách nhấn vào nút Nhận tư vấn miễn phí, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA
call zalo mess