Câu hỏi liên quan đến hóa đơn/vé áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023

Hạch toán & Khai thuế
185 lượt xem

Dự kiến ngày 1/7/2023, một số mặt hàng sẽ được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% . Việc giảm thuế không đồng đều khiến anh chị kế toán gặp khó khăn và có nhiều thắc mắc liên quan tới nghiệp vụ. Một số câu hỏi phổ biến sẽ được giải đáp trong nội dung dưới đây.

1. Đang sử dụng hóa đơn NĐ 123 cần làm gì để xuất hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023

Nếu đơn vị sử dụng hóa đơn GTGT nhiều thuế suất:

 •  Nếu đơn vị vẫn đang sử dụng mẫu hóa đơn nhiều thuế suất có mức thuế suất 8% (được khởi tạo từ thời điểm áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43) thì tiếp tục sử dụng mẫu này để phát hành hóa đơn giảm thuế GTGT năm 2023.
 • Nếu chưa có mẫu hóa đơn nhiều thuế suất có mức thuế suất 8%, đơn vị có thế sửa lại mẫu đang sử dụng (bổ sung mức thuế suất 8%) hoặc khởi tạo mẫu hóa đơn mới (có sẵn mức thuế suất 8%)

Lưu ý: Sau khi sửa mẫu hóa đơn, tất cả hóa đơn nhiều thuế suất đã phát hành trước đó sẽ hiển thị thêm dòng Tổng tiền chịu thuế suất 8% và bỏ trống thông tin này.

Nếu đơn vị sử dụng hóa đơn GTGT một thuế suất:

 • Không cần làm gì với mẫu hóa đơn, sử dụng luôn mẫu hóa đơn hiện tại để phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023 (chọn mức thuế suất 8% khi lập hóa đơn)

Nếu đơn vị sử dụng hóa đơn bán hàng:

Đơn vị đang áp dụng hóa đơn bán hàng có thể phát hành ngay hóa đơn áp dụng nghị quyết… (không cần làm gì với mẫu hóa đơn)

 • Tại giao diện lập hóa đơn tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT. Khi đó chương trình sẽ sẽ bổ sung cột Tiền thuế được giảm.

Đề xuất giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% là nội dung đề cập tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT.

2. Sử dụng mẫu hóa đơn áp dụng NQ 43 để xuất hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023 được hay không

 • Nếu mẫu hóa đơn áp dụng NQ 43 được khởi tạo từ năm 2022 thì sang năm 2023, chương trình tự động chuyển ký hiệu mẫu hóa đơn lên ký hiệu năm 2023. Đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn (ký hiệu năm 2023) để phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế NQ…
 • Đơn vị không sử dụng mẫu hóa đơn áp dụng NQ43 có ký hiệu của năm 2022 để xuất hóa đơn giảm thuế năm 2023.

3. Đang sử dụng vé NĐ 123 cần làm gì để xuất vé áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023

Nếu đơn vị sử dụng vé in sẵn mệnh giá theo phương pháp khấu trừ

 • Nếu đơn vị đang sử dụng mẫu vé in sẵn mệnh giá có mức thuế suất 8% (được khởi tạo từ thời điểm áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43) thì tiếp tục sử dụng mẫu này để xuất vé giảm thuế GTGT năm 2023
 • Nếu đơn vị đang sử dụng mẫu vé in sẵn mệnh giá có mức thuế suất 10% , cần tạo mẫu vé mới để xuất được vé có dịch vụ chịu thuế suất 8%.

Nếu đơn vị sử dụng vé không in sẵn mệnh giá theo phương pháp khấu trừ

 • Không cần làm gì với mẫu vé, sử dụng luôn mẫu vé hiện tại để xuất vé áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023 (chọn mức thuế suất 8% khi xuất vé)

Nếu đơn vị sử dụng vé in sẵn mệnh giá theo phương pháp trực tiếp

 • Khởi tạo mẫu vé mới để xuất vé áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023.

Nếu đơn vị sử dụng vé không in sẵn mệnh giá theo phương pháp trực tiếp

 • Không cần làm gì với mẫu vé, sử dụng luôn mẫu vé hiện tại để xuất vé áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023 Tại giao diện chi tiết vé tích chọn Giảm thuế theo… Khi đó, chương trình bổ sung thêm cột Tỷ lệ % tính thuế GTGT trên doanh thu, cột Tổng tiền chưa giám thuế và cột tiền thuế GTGT được giảm.

4. Đang sử dụng hóa đơn/vé máy tính tiền cần làm gì để xuất hóa đơn/vé máy tính tiền áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023

Nếu đơn vị sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền một thuế suất:

 • Không cần làm gì với mẫu hóa đơn, sử dụng luôn mẫu hóa đơn hiện tại để xuất hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023.

Nếu đơn vị đang sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền nhiều thuế suất:

 • Sửa mẫu hóa đơn hoặc khởi tạo mẫu hóa đơn mới để xuất được hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023.

Nếu đơn vị sử dụng vé máy tính tiền không in sẵn mệnh giá

 • Không cần làm gì với mẫu vé, sử dụng luôn mẫu vé đó để xuất vé áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023.

Nếu đơn vị sử dụng vé máy tính tiền in sẵn mệnh giá

 • Khởi tạo mẫu vé mới để xuất được vé áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023 (có dịch vụ chịu thuế suất 8%)

5. Xử lý hóa đơn/vé áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023 sai sót như thế nào

 • Đối với hóa đơn GTGT: Xử lý hóa đơn GTGT áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023…sai sót tương tự xử lý hóa đơn GTGT thông thường sai sót.
 • Đối với hóa đơn bán hàng: Xử lý hóa đơn bán hàng áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023…sai sót tương tự xử lý hóa đơn bán hàng thông thường sai sót. Với hóa đơn điều chỉnh/thay thế, tích chọn áp dụng giảm thuế GTGT
 • Đối với vé tính thuế theo phương pháp khấu trừ không in sẵn mệnh giá: Xử lý vé tính thuế theo phương pháp khấu trừ áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023 sai sót tương tự xử lý vé tính thuế theo phương pháp khấu trừ thông thường sai sót.
 • Đối với vé tính thuế theo phương pháp trực tiếp không in sẵn mệnh giá.. Xử lý vé tính thuế theo phương pháp trực tiếp áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023 sai sót tương tự xử lý vé tính thuế theo phương pháp trực tiếp thông thường sai sót. Với vé điều chỉnh/thay thế, tích chọn áp dụng giảm thuế năm 2023.

Trên đây là một số lưu ý liên quan đến hóa đơn/vé áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023, anh chị có thể tham khảo để phục vụ cho công việc của mình. Khi dự kiến tới đây, vào ngày 1/7/2023, việc giảm thuế từ 10% xuống 8% với một số mặt hàng sẽ chính thức được áp dụng.

Đồng thời, thấu hiểu rõ nhất những khó khăn của anh chị kế toán về việc áp dụng giảm thuế không đồng bộ các mặt hàng từ 10% xuống 8%, MISA ASP đã cho ra mắt tính năng tra cứu mặt hàng giảm thuế theo Nghị quyết 43 nhằm giúp anh chị kế toán có thể dễ dàng tra cứu thông tin chi tiết của hàng hóa dịch vụ. Chỉ một vài thao tác đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác cao.

Với MISA ASP, ngoài tìm kiếm theo tên mặt hàng chính xác, anh chị có thể tìm kiếm theo tên và mã gần đúng của hàng hóa dịch vụ. Ví dụ mặt hàng ÁO SƠ MI, chương trình sẽ tự động tìm kiếm dựa vào từ khóa của anh chị và đưa ra danh sách kết quả tìm kiếm các hàng hóa dịch vụ liên quan.

Để được tư vấn, anh chị có thể liên hệ với MISA ASP theo fanpage: https://www.facebook.com/MISAASP

Bài viết chọn lọc

Xem nhiều nhất

Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Bạn là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán?
Tham gia MISA ASP ngay để cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn khách hàng tiềm năng.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ
MISA ASP

MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh với các Tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ MISA ASP
Họ và tên *
Số điện thoại *
Email
Bạn là ai ?
Nội dung cần tư vấn
Bằng cách nhấn vào nút Nhận tư vấn miễn phí, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA
call zalo mess