THỎA THUẬN SỬ DỤNG NỀN TẢNG/DỊCH VỤ
Đây là thỏa thuận pháp lý giữa khách hàng với Công ty Cổ phần MISA, quy định các điều khoản trong việc khách hàng sử dụng Nền tảng kế toán dịch vụ ASP. Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa hai bên. Kể từ thời điểm khách hàng nhấp chuột vào nút “Đồng ý”, các điều khoản trong Thỏa thuận này sẽ được áp dụng khi khách hàng truy cập và sử dụng nền tảng/dịch vụ. Thao tác nhấp chuột cũng tương đương với việc ký kết hợp đồng giữa MISA và khách hàng.
Điều 1: Định nghĩa
1.1
Nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP (gọi tắt là Nền tảng hoặc Nền tảng ASP): Là Nền tảng kế toán dịch vụ ASP do MISA cung cấp bao gồm: website ASP, ứng dụng ASP phiên bản online trên web và mobile.
1.2
Phần mềm: Các phần mềm khác của MISA và các phần mềm có liên quan khác.
1.3
Hệ thống: Các phần mềm khác của MISA và các phần mềm có liên quan khác.
1.4
MISA: Là Công ty Cổ phần MISA, nhà cung cấp dịch vụ nền tảng ASP.
1.5
Khách hàng: Là tổ chức hoặc cá nhân sử dụng dịch vụ nền tảng ASP.
1.6
Thông tin phái sinh: Là các thông tin được tổng hợp, suy luận từ các thông tin gốc do khách hàng tạo ra trong nền tảng ASP và các phần mềm liên quan. Ví dụ: Thông tin phái sinh từ nền tảng kế toán dịch vụ có thể là Báo cáo số lượng nhân lực đang làm việc trong việc cung ứng dịch vụ kế toán, Báo cáo số lượng doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ kế toán...
Điều 2. Quyền sử dụng nền tảng
2.1
Sau khi đăng ký tài khoản, Khách hàng có quyền sử dụng đầy đủ các tính năng của nền tảng mà không phải chi trả bất cứ khoản phí nào. Mọi chi phí liên quan đến việc thuê và sử dụng các dịch vụ do Kế toán dịch vụ cung cấp là kết quả thỏa thuận của kế toán dịch vụ và doanh nghiệp. MISA không tham gia vào quá trình này.
2.2
Với mỗi email/số điện thoại, Quý khách hàng có thể đăng ký một tài khoản MISA và sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào dữ liệu trên ASP và các phần mềm online khác của MISA. Quý khách hàng có thể thay đổi thông tin tài khoản đăng nhập website MISA ID.
2.3
Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ nền tảng để thực hiện các hành vi cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài, truyền tải dữ liệu và các hành vi khác với mục đích sau:
i.
Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản;
ii.
Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm;
iii.
Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật;
iv.
Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác;
v.
Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm);
vi.
Vi phạm quy định của pháp luật.
Điều 3. Bàn giao sản phẩm, dịch vụ
3.1
MISA chịu trách nhiệm bàn giao cho khách hàng quyền sử dụng nền tảng ngay sau khi khách hàng đăng ký tài khoản MISA.
3.2
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo đúng khuyến cáo của MISA ghi trong nền tảng để tổ chức khai thác, vận hành nền tảng.
3.3
Khách hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng nền tảng đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của MISA công bố trong nền tảng.
Điều 4. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng
4.1
MISA chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng nền tảng ASP thông qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA Support, email, diễn đàn (https://forum.misa.com.vn) và các hình thức hỗ trợ khác được công bố tại website ASP
4.2
Khách hàng chủ động xem, khai thác các tài liệu, phim hướng dẫn sử dụng nền tảng đặt tại https://helpasp.misa.vn và các trang hỗ trợ khác được công bố tại website ASP.
4.3
Khi sử dụng dịch vụ tư vấn qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA Support, khách hàng chấp nhận trả cước phí điện thoại theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
4.4
Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông qua hình thức khác (như dịch vụ tư vấn hỗ trợ tại các địa điểm theo yêu cầu của khách hàng) sẽ được hai bên thống nhất về chi phí và phương thức cung cấp bằng văn bản bổ sung khi có phát sinh yêu cầu.
Điều 5. Cập nhật, bảo hành, bảo trì
5.1
MISA chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được nền tảng 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được MISA báo trước lịch thực hiện cho khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên nền tảng. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.
5.2
MISA có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 8h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của khách hàng.
5.3
MISA có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của nền tảng- miễn phí cho tất cả khách hàng.
5.4
Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, MISA sẽ thông báo trước tới khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.
Điều 6. Bảo mật
6.1
MISA chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo đảm tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng. MISA cam kết:
i.
Không sửa đổi dữ liệu khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng hoặc không phải vì mục đích khắc phục lỗi hay sự cố;
ii.
Không tiết lộ dữ liệu khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được khách hàng cho phép;
iii.
Không truy cập và dữ liệu và/hoặc làm thay đổi dữ liệu của khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.
6.2
MISA chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. MISA không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.
6.3
Khách hàng chịu trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào dữ liệu của khách hàng.
6.4
Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng.
6.5
Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với MISA về các truy cập trái phép.
6.6
MISA không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của khách hàng, bao gồm việc các cá nhân không có quyền truy cập vào dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính, lỗi nền tảng, do lỗi hệ thống mạng nội bộ của khách hàng, hoặc do bất cứ sự thiếu thận trọng nào của khách hàng.
6.7
Trong phạm vi của thỏa thuận này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của khách hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ. Ngoài những nội dung đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin:
i.
Được công chúng biết tới;
ii.
Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ;
iii.
Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin;
iv.
Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của khách hàng.
6.8
Khách hàng và MISA cùng thỏa thuận:
i.
Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”;
ii.
Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”;
iii.
Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.
Điều 7. Bản quyền nền tảng và dữ liệu
7.1
MISA là chủ sở hữu và có quyền tác giả đối với nền tảng ASP.
7.2
Khách hàng có quyền sử dụng nền tảng để tạo ra dữ liệu phục vụ công việc của đơn vị.
7.3
Khách hàng đồng ý rằng sản phẩm/dịch vụ, bao gồm và không giới hạn các nội dung sau đây: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và nền tảng được sử dụng để thực hiện sản phẩm/dịch vụ thuộc sở hữu riêng của MISA và được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong sản phẩm/dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.
7.4
Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm và không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.
7.5
Việc sử dụng nền tảng hoặc bất cứ phần nào của sản phẩm/dịch vụ, trừ khi việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ được cho phép theo thỏa thuận này, đều bị nghiêm cấm và xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và khách hàng có thể phải chịu các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính, hình sự, dân sự bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền đối với việc xâm phạm quyền tác giả.
7.6
Để MISA có thể cung cấp dịch vụ sử dụng nền tảng cho khách hàng, khách hàng đồng ý cho MISA quyền xử lý và truyền tải dữ liệu của khách hàng.
Điều 8. Phạm vi giới hạn trách nhiệm của MISA trong sử dụng nền tảng
8.1
MISA có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà khách hàng vi phạm các điều được liệt kê trong thỏa thuận này. MISA không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với khách hàng trong các tình huống MISA thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.
8.2
MISA có thể đề nghị và khách hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của MISA (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để khách hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho MISA. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. MISA không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.
Điều 9. Thông tin/thông báo
Trong quá trình sử dụng nền tảng, khách hàng đồng ý nhận các thông tin/ thông báo do MISA gửi với nội dung và phương thức như sau:
9.1
Nội dung các thông báo bao gồm và không giới hạn các loại thông tin như sau:
i.
Thông tin về các tính năng mới của sản phẩm
ii.
Thông tin về các phiên bản mới của sản phẩm
iii.
Thông tin về các sản phẩm có liên quan
iv.
Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà MISA cho rằng có thể hữu ích cho khách hàng trong quá trình hoạt động
9.2
Phương thức gửi thông báo bao gồm và không giới hạn các hình thức sau:
i.
Thông báo trực tiếp trên màn hình sản phẩm
ii.
Thông báo qua email
iii.
Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động
iv.
Thông báo qua điện thoại
v.
Thông báo qua văn bản
vi.
Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp
vii.
Các hình thức thông báo khác
Điều 10. Thông tin phái sinh
MISA được quyền sử dụng thông tin phái sinh từ một phần hoặc toàn bộ thông tin do khách hàng tạo ra khi sử dụng sản phẩm của MISA để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến sản phẩm, thị trường, thói quen tiêu dùng và các mục đích khác có thể mang lại lợi nhuận hoặc không mang lại lợi nhuận. MISA cam kết các thông tin phái sinh này không chứa đựng bất cứ dữ liệu cụ thể nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng (tên, số điện thoại, …), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất kinh doanh (đã mô tả trong mục 1)
Điều 11. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và thực hiện dịch vụ
11.1
MISA không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của MISA sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc sản phẩm/dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên nền tảng và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của sản phẩm/dịch vụ nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của khách hàng) sẽ không có virus hoặc không có thành phần gây hại.
11.2
MISA không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Dịch vụ của MISA được cung cấp cho khách hàng dưới dạng “theo hiện trạng - as is” và “có sẵn - as available” cho khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem sản phẩm/dịch vụ hoặc thông tin được tạo ra từ sản phẩm/dịch vụ là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của khách hàng.
11.3
Trong bất cứ trường hợp nào MISA đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu do hậu quả của:
i.
Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm/dịch vụ;
ii.
Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với sản phẩm/dịch vụ;
iii.
Truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu;
iv.
Xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua sản phẩm/dịch vụ;
v.
Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với sản phẩm/dịch vụ;
vi.
Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.
11.4
Trong trường hợp sản phẩm của MISA có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như thông tin dự báo thời tiết, chứng khoán, tỉ giá, ..., MISA cam kết không tính phí nhưng không đảm bảo về tính đúng sai của các thông tin trong các ứng dụng/ dịch vụ hoặc nếu bên thứ 3 có cập nhật hệ thống mà dẫn đến mất sự ổn định hoặc ngưng trệ dịch vụ. Vì vậy, người dùng phải tự cân nhắc khi sử dụng các dịch vụ này.
11.5
MISA được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận này đối với các trường hợp bất khả kháng ghi trong thỏa thuận này.
Điều 12. Trách nhiệm xử lý sự cố an ninh
12.1
Trong trường hợp khách hàng phát hiện ra các sự cố an ninh của nền tảng MISA, khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay với MISA bằng cách ấn nút Phản hồi ngay trên giao diện sản phẩm hoặc gọi điện đến tổng đài MISA Support. Các sự cố an ninh nền tảng bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:
i.
Bị mất hoặc thay đổi dữ liệu trên nền tảng mà không biết nguyên nhân.
ii.
Bị gián đoạn không sử dụng được sản phẩm.
iii.
Nghi ngờ bị hacker tấn công.
12.2
Khi xảy ra sự cố an ninh thông tin liên quan đến sản phẩm MISA cung cấp cho khách hàng, MISA sẽ có trách nhiệm tổ chức điều tra để xử lý sự cố và khôi phục hoạt động cho khách hàng. Trong quá trình điều tra và khắc phục sự cố, khách hàng có trách nhiệm tham gia nếu MISA có thể yêu cầu.
Điều 13. Trường hợp bất khả kháng
Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:
13.1
Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của MISA.
13.2
Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của MISA.
13.3
Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của MISA làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy nền tảng và dữ liệu.
13.4
Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Điều khoản sửa đổi, bổ sung thỏa thuận
14.1
MISA có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ và được công bố trên website ASP và trên nền tảng.
14.2
Trường hợp khách hàng không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung đó, Khách hàng có thể ngừng sử dụng nền tảng.
15. Điều khoản chung
15.1
Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
15.2
Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong Thỏa thuận, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh hai bên kịp thời thông báo cho nhau để cùng giải quyết.
15.3
Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai bên liên quan đến Thỏa thuận (nếu có) trước hết được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải thì một trong các bên có quyền yêu cầu đưa việc tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Quyết định của tòa là quyết định cuối cùng.
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ MISA ASP
MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh với các Tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí từ MISA ASP
Kế toán dịch vụ
Đơn vị thuê KTDV
Bằng cách bấm vào nút Nhận tư vấn miễn phí, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của MISA