Lưu ý

MISA không tham gia và chịu trách nhiệm với các vấn đề phát sinh trong quá trình định giá dịch vụ, thỏa thuận và hợp tác giữa kế toán dịch vụ và doanh nghiệp.

Bạn là kế toán?

Đăng ký ngay để cung cấp dịch vụ của bạn cho các khách hàng trên ASP