Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng và những điều cần lưu ý

1554

Kế toán trưởng phải thực hiện đúng các nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định pháp luật. Nếu kế toán trưởng vi phạm quy định công ty, vi phạm pháp luật thuộc trường hợp nghiêm trọng trong một số trường hợp sẽ bị bãi nhiệm. Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng thuộc về giám đốc doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ nhất về mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng, lưu ý khi soạn thảo quyết định…

1. Mục đích mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Điều 53 Luật kế toán sửa đổi bổ sung 2019, quy định, công tác kế toán trong đơn vị kế toán do người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ thực hiện. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện pháp luật của đơn vị kế toán. Kế toán trưởng sẽ phải chịu thêm sự chỉ đạo từ kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên nếu doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên. Như vậy, kế toán trưởng là người đứng đầu, điều hành phòng kế toán, thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ mà doanh nghiệp và pháp luật đã quy định.

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng là văn bản có nội dung gồm thông tin kế toán trưởng bị nhiễm nhiệm và quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng. Mục đích của mẫu này là:

 • Kế toán trưởng cũ phải tổ chức bàn giao lại công việc và tài liệu cho kế toán trưởng mới
 • Thông báo cho các bên liên quan biết thông tin về kế toán trưởng mới
 • Kể từ ngày bàn giao công việc, kế toán trưởng mới phải chịu trách nhiệm về công việc, việc làm của mình.
 • Kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm đầy đủ chính xác về thông tin tài liệu trong thời gian mình phụ trách.

2. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng (mẫu 1):

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng.
Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng.

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng (mẫu 2):

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng.
Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng.

3. Quy định về kế toán trưởng

3.1. Điều kiện và tiêu chuẩn của kế toán trưởng

Điều 59 Luật kế toán sửa đổi và bổ sung 2019 đã quy định rõ về điều kiện cũng như tiêu chuẩn của kế toán trưởng. Theo đó, kế toán trưởng cần đáp ứng các điều kiện sau:

Chấp hành kỷ luật tốt, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán cao
Có nghiệp vụ, chuyên môn kế toán từ trung cấp trở lên
Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
Với trình độ đại học trở lên, thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 2 năm, còn thời gian này với người học cao đẳng, trung cấp là 3 năm.

3.2. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng được quy định tại Điều 55 Luật kế toán sửa đổi bổ sung 2019, theo đó kế toán trưởng trách nhiệm và quyền của kế toán như sau:

 • Thực hiện quy định pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị kế toán
 • Tổ chức điều hành bộ máy kế toán
 • Lập báo cáo tài chính
 • Kế toán trưởng có quyền độc lập về nghiệp vụ, chuyên môn kế toán

Quyền của kế toán trưởng của tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp do nhà nước giữ ngân sách trên 50% vốn điều lệ hoặc sử dụng ngân sách nhà nước:

 • Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật về việc thuyên chuyển, tuyển dụng, tăng lượng, kỷ luật, khen thưởng người làm thủ kho, kế toán, thủ quỹ.
 • Yêu cầu bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan tới giám sát tài chính, công việc kế toán
 • Khi có ý kiến khác với ý kiến người ra quyết định, bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản.
dịch vụ kế toán trưởng
Để được học lên kế toán trưởng cần đáp ứng nhiều điều kiện.

Kế toán trưởng là một trong những vị trí cực kỳ quan trọng và đòi hỏi yêu cầu cao. Chính vì vậy để làm được vị trí này, đòi hỏi anh/chị kế toán phải nỗ lực học tập, trau đồ kinh nghiệm trong quá trình dài. Tuy nhiên, đây là vị trí mang lại nguồn thu nhập lớn khi có mức lương lớn và có cơ hội nhận thêm dịch vụ ngoài.

MISA ASP là nền tảng kết nối giữa kế toán và doanh nghiệp giúp kế toán có thể tăng thêm thu nhập khi tìm kiếm được nhiều khách hàng mới. Ngoài ra, thông qua nền tảng, kế toán thuận lợi hơn trong công việc khi dễ dàng trao đổi, có công cụ làm việc hay có thể trao đổi thông tin mọi lúc mọi nơi.

Hãy truy cập ngay MISA ASP để trải nghiệm dịch vụ.