Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế mới và chuyên nghiệp nhất

2612

Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là gì, cách viết mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế như thế nào là chuyên nghiệp nhất. Các vấn đề pháp lý cần biết về mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ được đề cập chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trong một số trường hợp nhất định, cơ quan quản lý thuế sẽ phải có trách nhiệm xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với người nộp. Tuy nhiên, nghĩa vụ này phải dựa trên các thủ tục do người nộp thuế đề nghị chứ không tự phát sinh. Trước hết, người nộp cần làm đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế nếu có nhu cầu. MISA ASP sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết nhất về cách viết cũng như vấn đề pháp lý xoay quanh việc xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

1. Trường hợp doanh nghiệp cần mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Một số trường hợp, người nộp thuế muốn yêu cầu cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Lúc này, họ sẽ tiến hành làm đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để gửi tới cơ quan chức năng.

1.1. Doanh nghiệp phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động

Việc hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với những doanh nghiệp phá sản sẽ được thực hiện theo quy định thủ tục, trình tự tại Luật phá sản.

Nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế dù đã chấm dứt hoạt động thì phần tiền còn nợ sẽ được đẩy trách nhiệm cho chủ doanh nghiệp phải nộp theo quy định Luật doanh nghiệp. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có một cách xử lý khác nhau.

 cac-truong-hop-can-hoan-thanh-nghia-vu-thue
Doanh nghiệp cần chú ý để hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn.

1.2. Trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

Trước khi thực hiện tách, chia cắt, hoặc sáp nhập, hợp nhất, doanh nghiệp phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp không thay đổi dù tổ chức lại loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu sau khi tổ chức lại hoặc thành lập mới không thực hiện việc nộp thuế theo đúng quy định.

2. Thủ tục để doanh nghiệp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Nếu có nhu cầu, người nộp thuế sẽ gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị xác nhận việc đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, xác nhận tiền phạt còn phải nộp, xác nhận số tiền nộp thuế… Những khoản này sẽ được xác nhận đến thời điểm doanh nghiệp gửi đề nghị xác nhận cho Cục thuế quản lý trực tiếp.

Từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế từ doanh nghiệp, cơ quan thuế có thời gian là 3 ngày để ra văn bản xác nhận về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để phản hồi lại doanh nghiệp.

Trong trường hợp, thông tin cần phải xác minh, đối chiếu, kiểm tra lại, cục thuế cần phải gửi thông báo các lý do vì sao chưa tiến hành xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với doanh nghiệp.

Có 2 cách để người nộp thuế gửi hồ sơ cho cục thuế là qua đường bưu chính hoặc đến trực tiếp.

Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ có các nội dung sau đây:

 • Thông tin người nộp thuế
 • Mã số thuế của doanh nghiệp
 • Tùy vào từng loại thuế, liệt kê cụ thể thuế phát sinh
 • Số tiền cần phải nộp phạt vì vi phạm thuế
 • Đã nộp phạt số tiền thuế bao nhiêu
 • Số tiền phạt, tiền thuế doanh nghiệp còn nợ nếu có
 hoan-thanh-nghia-vu-thue
Thủ tục doanh nghiệp cần chuẩn bị để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

3. Quy định về mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế hiện nay vẫn chưa có quy định chuẩn. Tuy nhiên, nó sẽ cần có những thông tin dưới đây:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ
 • Thời gian soạn đơn: Ngày, tháng, năm
 • Tên đơn: Đơn xin được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế
 • Kính gửi: Chi cục thuế……
 • Các thông tin cơ bản về doanh nghiệp: Tên công ty, địa chỉ công ty, mã số thuế công ty, thời gian mã số thuế công ty được cấp, địa chỉ trụ sở chính của công ty…
 • Thông tin cụ thể về thuế đã phát sinh, thuế đã nộp, các loại thuế…
 • Cuối cùng đại diện pháp luật của công ty sẽ chịu trách nhiệm ký tên.

Lưu ý: Người chịu trách nhiệm ký vào giấy xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đó. Nếu trường hợp, người đại diện không thể ký phải có giấy ủy quyền kèm theo. Mã số thuế doanh nghiệp đề cập đến trong đơn phải đang còn hoạt động. Khi làm cần nêu rõ, chi tiết lý do vì sao muốn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đơn sau khi được soạn thảo xong, người đại diện pháp luật cũng đã ký thì cần nộp đến cục thuế quản lý doanh nghiệp để sớm có thông báo tiếp theo. Doanh nghiệp không mất phí khi nộp đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, mà chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

4. Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

 mau-xac-nhan-hoan-thanh-nghia-vu-nop-thue
Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế chuẩn và chính xác nhất.

5. Hướng dẫn mẫu đơn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Mẫu đơn hoàn thành nghĩa vụ thuế có nội dung không quá phức tạp. Khách hàng có thể dựa vào hướng dẫn dưới đây để điền thông tin vào các mục sao cho đầy đủ, chi tiết và chính xác nhất.

 • Địa danh, thời gian gồm ngày, tháng, năm viết đơn
 • Kính gửi: Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đăng ký mã số thuế hoặc nộp thuế. Cần nghi gõ, chi tiết địa chỉ Chi cục Thuế.
 • Nếu là cá nhân cần phải ghi rõ họ tên, nếu tên công ty cần phải viết đúng theo như khai báo trong giấy phép kinh doanh
 • Nếu cá nhân sẽ ghi địa chỉ theo hộ khẩu thường trú, nếu doanh nghiệp cần ghi rõ địa chỉ trụ sở chính ở đâu.
 • Ghi rõ, cụ thể ngày tháng năm làm đơn, mã số thuế, loại thuế, số tiền thuế đã nộp
 • Đại diện pháp luật của doanh nghiệp xin xác nhận cần ký, ghi rõ họ tên và sử dụng con dấu để xác nhận, người viết đơn cũng cần ký, ghi rõ họ tên.

6. Các vấn đề pháp lý về xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

6.1. Trường hợp cần hoàn thành nghĩa vụ thuế

Trường hợp xuất cảnh

Các trường hợp cần hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam xuất cảnh để định cư, người nước ngoài xuất cảnh. Trong trường hợp, người xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa thuế thì thời gian xuất cảnh sẽ bị hoãn theo quy định pháp luật.
Trường hợp phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động

Trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, việc hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ thực hiện theo quy định pháp luật về tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, pháp luật kinh doanh bảo hiểm… cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp doanh nghiệp phá sản, việc hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ được thực hiện theo quy định, thủ tục tại Luật Phá sản.

Nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động, địa chỉ đăng ký doanh doanh đã được bỏ nhưng nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành thì dựa theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, phần tiền thuế còn nợ sẽ do chủ sở hữu công ty, doanh nghiệp tư nhân, thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn… chịu trách nhiệm nộp đầy đủ.
Sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh nhưng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần tiền nợ sẽ do cá nhân, chủ hộ chịu trách nhiệm nộp.

hoan-thanh-nghia-vu-nop-thue
Cần nắm vững pháp lý để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thuận lợi, nhanh chóng.

Trường hợp doanh nghiệp tổ chức lại

Trước khi chia doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải hoàn thành việc nộp thuế. Nếu trường hợp chưa hoàn thành, nhiệm vụ nộp thuế sẽ được giao lại cho doanh nghiệp được hình thành mới từ doanh nghiệp được chia ra.

Trước khi bị tách, sáp nhập, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ hoàn thành thuế. Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì trách nhiệm này sẽ do doanh nghiệp sáp nhập, tách, hợp nhất sau đó đảm nhận.

Trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nếu chưa hoàn thành, doanh nghiệp sau khi chuyển đổi có trách nhiệm nộp khoản thuế còn thiếu.

Thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp, các doanh nghiệp thành lập mới hay doanh nghiệp tổ chức lại sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật nếu không nộp thuế theo đúng thời gian đã định.

Trường hợp người nộp thuế mất, mất tích hoặc không còn năng lực hành vi dân sự

Nếu người đã chết hay người bị Tòa án tuyên bố đã chết chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì việc này sẽ được giao lại cho người thừa thế trong phần tải sản của người đã chết hoặc người bị Tòa tuyên bố đã chết. Trong trường hợp, người thừa kế từ chối nhận tài sản hay không có tài sản để lại thì việc hoàn thành nghĩa vụ thuế này sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về dân sự.

Nếu người mất năng lực dân sự hoặc mất tích do Tòa án tuyên bố thì nghĩa vụ nộp thuế sẽ giao lại cho người thừa kế tài sản của người mất năng lực dân sự hoặc người đã được Tòa tuyên án mất tích.

Trường hợp Tòa quyết định hủy bỏ quy định một người đã mất tích, chết hay mất năng lực hình sự thì số tiền thuế nộp chậm, chưa nộp hoặc tiền bạc không được xóa mà sẽ phục hồi lại. Tuy nhiên, tiền phạt bị chậm vì bị tuyên bố đã mất, chết hay mất năng lực hành vi nhân sự sẽ không bị tính.

6.2. Nội dung mà văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cần đáp ứng

 • Mã số thuế, họ tên của người nộp thuế
 • Tùy vào từng loại thuế, cung cấp đủ thuế phát sinh, thuế khoán, số thuế ấn định…
 • Nếu vi phạm thuế, cần cung cấp thông tin số tiền phạt hành chính
 • Số tiền phạt, tiền thuế đã nộp
 • Nếu có, cần kê khai số tiền phạt, tiền thuế còn nợ

Như vậy, người nộp thuế có quyền được xác nhận việc mình đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Thủ tục và các bước khá đơn giản khi người nộp thuế chỉ cần yêu cầu điền đầy đủ và đúng vào mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Hiện tại, để thực hiện nhanh, đúng, chuyên nghiệp khâu mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp cần có kế toán giỏi, lâu năm trong nghề. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được điều này nhất là với những công ty nhỏ, siêu nhỏ hay mới thành lập.

Chính vì vậy MISA ASP đã ra đời, nhằm giúp kết nối doanh nghiệp với kế toán hay các bên cung cấp dịch vụ kế toán. Nhờ có nền tảng MISA ASP, doanh nghiệp có thể tìm được kế toán trên khắp mọi miền tổ quốc với chi phí rẻ nhưng uy tín, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

Ngoài ra, MISA ASP còn là nền tảng suy nhất tích hợp thêm phần mềm hỗ trợ AMIS hỗ trợ công ty thuận lợi hơn trong khâu nghiệp vụ. Hãy truy cập ngay MISA ASP để trải nghiệm nền tảng và tìm cho mình được kế toán phù hợp.