Công văn số 39060/CTHN-TTHT ngày 09/08/2022 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

356

Nhiều anh chị em kế toán vẫn chưa phân biệt được “Thuế suất 0%”, “Không chịu thuế GTGT” và “Không kê khai, tính nộp thuế GTGT” khác nhau hoàn toàn về bản chất cũng như hình thức thể hiện trên hóa đơn.

Chẳng hạn:

– Không chịu thuế GTGT: KCT (không phải gạch chéo hay bỏ trống)
– Không kê khai, tính nộp thuế GTGT (không phải gạch chéo hay bỏ trống)
– Thuế suất 0%: 0%

Toàn bộ cách hướng dẫn lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP được để cập trong công văn dưới đây.