Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thuê Kế toán dịch vụ
Hệ sinh thái đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính, kế toán cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề.
Dành cho doanh nghiệp
Dành cho hộ cá nhân kinh doanh
Cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính Doanh nghiệp
ASP Kế toán giải pháp quản trị tài chính kế toán online: 
Đơn giản - Thông minh - Chính xác - An toàn
Nâng cao năng suất
Tự động hạch toán từ: Hóa đơn, Bảng kê ngân hàng… Tự động tổng hợp báo cáo thuế, BCTC tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu.
Kết nối linh hoạt
Kết nối: Tổng cục thuế, Hệ thống quản trị nhân sự, bán hàng, Ngân hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh chóng, tiện lợi.
Quản trị tức thời
Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính: Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Công nợ,… mọi lúc, mọi nơi kịp thời ra quyết định điều hành.
Tận hưởng SỰ ƯU VIỆT của ASP Kế toán
ASP Kế toán cung cấp hàng loạt công cụ giúp KTDV nâng cao năng suất, Chủ doanh nghiệp quản trị tài chính hiệu quả
Làm việc mọi lúc, mọi nơi qua Internet
KTDV, Chủ doanh nghiệp truy cập làm việc từ mọi thiết bị thông minh không bị gián đoạn công việc, kịp thời ra quyết định điều hành.
Quản lý tập trung
Chỉ với một tài khoản duy nhất KTDV có thể truy cập và quản lý dữ liệu của tất cả khách hàng giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc.
Tự động nhập liệu, tổng hợp báo cáo
Tự động nhập liệu chứng từ từ: Hóa đơn, Bill bán hàng, Bảng kê ngân hàng… tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính giúp kế toán tiết kiệm thời gian nhập liệu, tổng hợp, giảm sai sót.
Kết nối với Cơ quan Thuế
Kế toán dễ dàng kê khai đầy đủ các loại thuế theo quy định và nộp thuế thuế điện tử ngay trên ASP kế toán.
Kết nối ngân hàng điện tử
Kết nối với ngân hàng để chuyển tiền, đối chiếu sổ phụ, nắm bắt số dư theo thời gian thực giúp tiết kiệm thời gian, công sức.
Kết nối với hơn 100 đối tác
Kết nối với các phần mềm: Hóa đơn điện tử, Chữ ký số điện tử, Bán hàng… giảm thiểu nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu.
Đánh giá từ khách hàng, đối tác